Politiek & Samenleving

Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.
Politiek & Samenleving

Discussie platform voor een vrije samenleving

Nicknames (gebruikersnamen) worden niet prijs gesteld op dit forum. Van ieder lid wordt in principe verwacht de eigen werkelijke naam te gebruiken. Liefst voorzien van een heldere 'pasfoto' als avater. (300 x 400)

Waarom is sex voor het huwelijk verboden binnen de islam?

Eric de Blois
Eric de Blois
Beheerder


Aantal berichten : 267
Registratiedatum : 15-06-14
Leeftijd : 62
Woonplaats : Puerto Aysén, Chili

Waarom is sex voor het huwelijk verboden binnen de islam? Empty Waarom is sex voor het huwelijk verboden binnen de islam?

Bericht van Eric de Blois zo sep 11 2016, 14:01

Waarom is sex voor het huwelijk verboden binnen de islam?

Bron: maroc.nl  door: Aicha19  -  7 januari 2003

Waarom is sex voor het huwelijk verboden binnen de islam? Forum

"En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg" (17:33)

Allah swt heeft ons niet alleen maar opgedragen om ons aan het gebed te houden of om een maand in een jaar te vasten maar Hij heeft juist een systeem voor ons opgezet dat aanbidding, strafwetten, huwelijk, echtscheidingen, erfenissen, voedsel, sociale relaties enz. regelt. Het biedt leiding aan de mensen voor de problemen van vandaag de dag en het helpt vooral om problemen te voorkomen. Zo komt overspel (zina) ook aan orde in de Heilige Qor-aan.

Zina
Zina betekent seksuele gemeenschap tussen een man en vrouw die niet getrouwd zijn. Of het nu gaat om overspel waarbij de man en de vrouw getrouwd zijn of niet getrouwd zijn. De islam beschouwt zina hoe dan ook als een grote zonde. De profeet Allahs vrede en genade zij met hem verklaarde dat zina de grootste zonde is na shirk (iemand anders aanbidden naast Allah swt) hij zei: "Er is na shirk geen grotere zonde in de ogen van Allah swt dan een druppel zaad, die een man in de schoot uitstort die niet wettig is voor hem. " (Alboekharie).

Overspel
De islam verafschuwt overspel en zet de moslim ertoe aan zich verre van alles te houden, wat een stapje dichterbij naar dit kwaad kan leiden. Omdat een hartstochtelijke blik naar een onbekende vrouw zo een eerste stap kan zijn wordt dit door de profeet Allahs vrede en genade zij met hem in de volgende bewoordingen verboden: " Het overspel van de benen is het lopen (met een slechte intentie naar een vrouw die niet wettig is voor een man) en het overspel met de handen is het aanraken en strelen (van zo een vrouw) en het overspel van de ogen is haar hartstochtelijke blikken toewerpen"

Niet islamitische landen
Het beeld dat we zien in niet islamitische landen gemeenschappen is veelal overspel, onzedelijkheid en gezinsbreuk. De geestelijke waarden en menselijke relaties worden erdoor geschaad en het leidt uiteindelijk tot normvervaging en wanorde. Het is ook niet gek eigenlijk dat in Amerika "grote voorbeeld land" dat 17% van de baby 's 1 op de 6 baby's onwettig zijn. In 1979 werden een geschat aantal van 597.000 onwettige baby's geboren vanwaar de moeders minderjarige meisjes waren. Dat was in 1979 hoe zou het nu zijn in 2000??? Het aantal abortussen stijgt ook dramatisch. Tegenwoordig leven er ongeveer meer dan 1,3 miljoen kinderen bij hun minderjarige moeder van wie ongeveer de helft niet getrouwd is.Een reden voor al deze onwettige geboorten is dat er veel meer seksueel verkeer is onder de jongeren. Tegenwoordig zijn er ook grote ziektes die door seksueel contact overgedragen kunnen worden. In Amerika lopen zo een 2,2 miljoen mensen met ziekte AIDS ( moge Allah ons ervoor allen behoeden)

huwelijk
De enige relatie tussen man en vrouw die in de islam is toegestaan is het huwelijk. Het is natuurlijk ook te begrijpen. Het gezin biedt volgens de islam de beste structuur om geluk, veiligheid, trouw en afhankelijkheid te bieden aan de man, de vrouw en de kinderen. daarom is het belangrijk dat het gezin beschermt moet worden tegen allerlei vormen van gevaar en bedreigingen. Een vorm van een van deze bedreigingen is zina. Daarom wordt zina streng gestraft in de islam zodat de overtreders gestraft worden en andere personen afgeschrikt worden om geen zina te plegen.

Alle lichamelijke behoeften behoren een gerechtigde plaats te krijgen en de bevrediging van alle psychische behoeftes moeten gewaarborgd blijven. Eten is een behoefte men kan niet zonder eten leven, zo geld er ook een behoefte voor de seksuele behoeftes die vervuld moeten worden maar ook binnen de perken gehouden worden. De enige oplossing die de islam biedt is seksuele bevrediging binnen het huwelijk zo kun je dan waken over de warmte, liefde en het vertrouwen waarop de huwelijksfamilieband op gebaseerd is te beschermen.

Straffen
In de Qor-aan staat ook duidelijk wat de bestraffingen zijn: "En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent" (4:16)

"En als twee mannen onder u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol" (4:16)

"Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing" (24:3)

De profeet Allahs vrede en genade zij met hem heeft ook gezegd: "Neem dit van mij aan, aanvaard dit van mij. Allah heeft nu ongetwijfeld de weg voor hen duidelijk gemaakt. Voor ongetrouwde personen is de bestraffing honderd zweepslagen en een jaar verbanning. Voor getrouwde personen is de bestraffing honderd zweepslagen en steniging tot de dood erop volgt." (Alboekharie)

Als iemand inderdaad schuldig is aan zina dan zijn er wel bepaalde voorwaarden waaraan de persoon moet voldoen:
De persoon moet een moslim zijn
De persoon moet bij volle verstand zijn
De persoon moet getrouwd zijn (bij steniging tot de dood volgt)
De persoon moet een leeftijd bereikt hebben van de puberteit
Er moeten ook 4 getuigen zijn die het strafbare feit gezien hebben met hun eigen ogen als er enkele twijfel in de getuigenverklaring is wordt de aangeklaagde vrijgesproken. De aanklaagde kan zichzelf natuurlijk ook aan geven waarbij de aanklaagde 4 keer bekent. Jabir ibn Abdullah el Ansari ra verteld dat een man van de Aslam stam naar de profeet Allah's vrede en genade zij met hem kwam en vertelde dat hij overspel had gepleegd. Vier keer legde hij tegen zichzelf getuigenis af. De profeet Allah's vrede en genade zij met hem gaf bevel dat hij gestenigd moest worden omdat hij een getrouwde man was. (Alboekharie)

Als een persoon een moslim beschuldigt van overspel en dit niet kan bewijzen door 4 ooggetuigen dan zal deze aanklager met 80 zweepslagen bestraft worden. Elke moslim moet zijn best doen om te waken over de eer en het respect van alle moslima's. Een valse beschuldiging kan een vernietigende invloed hebben op de vrouw die beschuldigt wordt, ze heeft kans dat haar man van haar scheidt, ze kan verstoten worden door haar familie en als ze niet getrouwd is kan een kans op een huwelijk stuk maken.

"En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders" (24:5)

"Zij die kuise, gelovige vrouwen, die geen kwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en in het Hiernamaals vervloekt. Voor hen is er een grote kastijding. Op de Dag waarop hun tong, hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen over hetgeen zij hebben bedreven" (24:24,25)

Het is ook logisch dat er een hoge straf tegenover zina staat want de gevolgen zijn merendeels blijvend. Vele kinderen lopen rond zonder ooit hun vader gekend te hebben, echtscheidingen die maar blijven toenemen, verkrachtingen, kinderen zonder een huis, mensen die er psychisch van worden, moorden die worden begaan na een verkrachting, abortussen, verwarring over het vaderschap en ga zo maar door. Allah swt heeft zware straffen voor zina en als we er goed over nadenken is het voor onze eigen bestwil. Maar om te waken over gezinnen en om het vertrouwen en liefde tussen een man en vrouw in het huwelijk sterker te maken en om kinderen op te laten groeien in een warm gelukkig islamitische gezin en om de eer en de respect van de vrouw niet aan te tasten en om ons imaan (geloof) en taqwa (godsvruchtigheid) sterker te maken.

Zoals jij wenst dat niemand jouw moeder, zus, zusje, dochter, nicht of tante lastig valt zo willen vele dat ook niet. Zoals jij wenst dat zij gerespecteerd word moet jij ook andere respecteren. Want de vrouw is immers je moeder, je zusje, je oma en dochter.

    Het is nu vr aug 12 2022, 05:12